DELA

K-märkning dyrt för ägare

K-märkningar av fastigheter påverkar värdet, men inte bara på fastigheterna.
Runt Zeipels är frågan också vad som kan byggas på tomterna.
K-märkning av hus innebär olika effekter på tomters och fastigheters värde. Beroende på omkringliggande bebyggelse, stadsplanering och marknadsläget kan en k-märkning innebära vitt skilda saker, för fastigheter som för tomter.
En k-märkning innebär att en fastighet måste bevaras i befintligt skick. Delar av fastigheter kan också k-märkas. Det är relativt vanligt att ägare åläggs att bevara fasader så att stadsbilden inte förändras.
Då ges tillåtelse att riva eller ändra fastigheten invändigt eller bakom fasaden.

Kan ge kompensation
K-märkningar av fastigheter kan ge tomtägaren olika kompensationer. Finns det plats på tomten kan tomtägaren erbjudas byggnadsrätter som kompensation för att en fastighet måste bevaras.
– Tomtägaren kan kompenseras för en märkt fastighet med byggnadsrätter för annat på tomten. Ibland kan tomten delas och då kan man erhålla/flytta byggnadsrätten till den obebyggda tomtdelen, säger Markus Fellman på Fastighetskonsult Ab i Mariehamn.
Hur värdet på en tomt påverkas beror på vilka byggrätter man har eller kan få när k-märkningen görs.

Aktuella fall blev dyra
I några aktuella fall i Mariehamn ökade kostnaderna dramatiskt för fastighetsägarna när k-märkning gjordes, enligt Markus Fellman:
– K-märkningen av fasaden på Kinohuset blev sanslöst dyr. Där var man tvungen att riva huset invändigt, eftersom det var i dåligt skick, och bygga upp det igen. Det hade varit billigare att riva allt det gamla och bara behålla gatufasaden, men det fick man inte.
Kostnaderna för k-märkningen av Bio Savoys inredning kom också att kosta mycket pengar.
– Jag har aldrig hört talas om att man k-märker inredning tidigare, säger Fellman.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson