DELA

Jomalas kyrkoråd frias av förvaltningsdomstolen

Det var inte fel att bevilja medel från Ingeborg Androsoffs fond till De Gamlas Hem.
Förvaltningsdomstolen i Helsingfors har förkastat det besvär som lämnats in mot Jomala församlings beslut att bevilja 12.169 euro i bidrag från fonden för inredning i den nya demensavdelningen vid De Gamlas Hem.
Det här berättar kyrkorådets ordförande Harry Jansson i ett utskick, där han även skriver:
”Förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt beslut att ”Syftet med bidraget i förevarande fall har varit att öka trevnaden för åldringarna på De Gamlas Hem genom att göra allrummet och institutionsvården så hemtrevliga som möjligt och genom att underlätta terapi” .
Domstolen kom fram till att beslutet att bevilja medel inte strider mot fondens stadgar. Kyrkorådet hade inom ramen för sin prövningsrätt rätt att ta beslutet att bevilja medel.
Vidare ansåg domstolen att jäv inte förelåg eftersom ordföranden för DGH:s styrelse, Harry Jansson som också tillika är kyrkorådets vice ordförande, uttryckligen hade meddelat jäv och inte deltagit varken vid beredningen eller behandlingen av ärendet.”


Läs mer i måndagens Nya Åland!

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax