DELA

Jomala kommun får danaarvet

Jomala kommun får danaarvet efter Olof Bergman, beslöt landskapsregeringen i går. Danaarvet är värt drygt en miljon euro. En liten del, 40.000 euro, ges till en person som stått den avlidne nära.
Nya Åland berättade om fallet förra veckan.
Lagtinget beslöt redan i fjol att danaarvet skulle överlåtas till kommunen, men landskapets miljöbyrå och skogsbruksbyrå ville att två skiften med skyddsvärd skog och guckuskobestånd skulle stanna kvar i landskapets ägo som naturskyddsområden och därför har överlåtelsebeslutet dragit ut på tiden.
Frågan avgjordes av kansliminister Roger Eriksson (Lib) – som själv bor i Jomala – på administrationschef Sören Silverströms föredragning. Villkoret är att danaarvet, eller behållningen av det, ska användas av kommunen för ett socialt eller kulturellt ändamål.
Den person som får en mindre del av kvarlåtenskapen har anhållit om den hos landskapsregeringen. Han har hjälpt både den avlidne och hans syster sedan 1998 och haft hand om praktiska ärenden, utfört jordbruksarbete mot betalning och sett till gård och hus efter att ägaren flyttat till ett äldreboende.
Däremot fick alltså de båda landskapsbyråerna inget gehör för sina önskemål om att behålla en del av marken i allmänhetens ägo för naturskyddsändamål eller som byte vid förvärv av nya naturskyddsområden.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre