DELA

JO-anmälde skrivelser på finska

Magnus Jansson (ÅF) har upprepade gånger fått skrivelser på finska skickade till sig från utrikesministeriet. När han anmälde detta fick han en ursäkt – skriven delvis på finska.

I februari i år anmälde Magnus Jansson en skrivelse, som kommit till honom på finska, till justitieombudsmannen. Skrivelsen var ett beslut som kom från EU via Finland och som sedan skickades till landskapet på finska. Den behandlade Finlands tredje periodiska rapport angående ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter.
I början av sommaren bad utrikesministeriet i ett svar om ursäkt och förklarade att den finskspråkiga versionen av rapporterna till Europarådet är en arbetsversion, och att den officiella versionen skrivs på engelska. Vanligtvis skickas de färdiga engelskspråkiga skrivelserna till Åland.
– Men det är inte första gången det här händer, säger Magnus Jansson.
Dessutom var stämplar på svaret fortfarande skrivna på finska.
– Så inte vet jag om viljan finns att förändra sig eller om det bara är läpparna som pratar, säger Magnus Jansson.
Han har nu fått möjlighet att komplettera sin anmälan innan JO behandlar ärendet vidare. Men eftersom det förra svaret dröjde så länge väntar Jansson sig inte något svar på flera månader.
Ärendet är under prövning för att man ska se om det bryter mot självstyrelselagen.

TANJA LÖNNQVIST