DELA

Jakt och naturvård samsas i ny bok

Jakt står inte i konflikt med naturvård. Det är ett av budskapen i nyutgivna boken Jakten och viltvården i landskapet Åland.
Håkan Kulves är initiativtagare och menar att verket är lika mycket historik som ett inlägg i miljövårdsdebatten.
– Jakt har alltid funnits och är ett hållbart utnyttjande av naturresurserna.
Det är ett gediget verk som når bokhandlarna lagom till julruschen. I ord och bild skildras de viktigaste skeendena i åländsk jakt och viltvård från 1920-talet fram till dags dato. Och med stora mängder statistik och fakta om åländsk jakt kan boken även fungera som referensverk, menar landskapsregeringens jaktförvaltare Marcus Nordberg.
– För min del är boken också ett uppslagsverk, jag har flera gånger kollat upp saker, till exempel hur många rådjur som fälldes i fjol.

Inte funnits tidigare
Någon liknande sammanställning har inte funnits tidigare och enligt Håkan Kulves har man i och med boken tagit vara på ett stort kulturarv som spänner över lång tid bakåt.
– På Åland har vi en oavbruten tillbakablick till de gamla skeendena inom jakt och viltvård tillbaka till slutet av 1940-talet. Många människor har fortfarande en mycket klar bild av detta. Inom tjänstemannasektorn har vi dessutom en kontinuitet på 40-50 år, vilket borgar för en klar helhetsbild, säger Håkan Kulves.

Inlägg i debatten
Att boken även är ett inlägg i miljövårdsdebatten är Håkan Kulves noga med att påpeka. Mellan jakt och viltvård råder i dag en konflikt som han menar att är olycklig och beror på att de två verksamheterna sköts av olika myndigheter.
– Ytterst få förstår i dag att jakt och naturvård inte kan skiljas åt. Jakten har en stor funktion för att reglera stammen, för att viltet ska bevara sin naturliga skygghet och för att hålla sjukdomar borta.
Och det är med jakt och lagstiftning som Håkan Kulves menar att viltvård ska skötas.
– Med bössan reglerar man en viltstam, det gör man med glädje. Sen ska vi förstås ha en noggrann lagstiftning, men det ska bygga på att man litar på folk.

Åländsk utgivning
Jakten och viltvården i landskapet Åland är tryckt i 2000 exemplar och ges ut av åländska förlaget PQR. Arbetet har skötts av en kommitté som tillsattes av landskapsregeringen och bestod av Julia Grims, Jens Harberg, Ann-Britt Harberg, Bengt Häger och Håkan Kulves. Uppdraget att skriva boken fick Julia Grims (senare Westerberg) och i mars 2009 övertog Conny Andersson arbetet med att färdigställa manuskriptet.
Finansieringen av projektet har i huvudsak de åländska jägarna stått för, via jaktkortsavgiften. Och eventuella förtjänster från bokförsäljningen går tillbaka till bokens centrala tema, viltvården på Åland.

JOHN GRANLUND