DELA

Inte taktiskt att diskutera just nu

Finansminister Mats Perämaa (Lib) tycket inte att det är läge att förhandla med Helsingfors om klumpsummans storlek just nu.
Enligt landskapsrevisorerna har Åland under årens lopp har gått miste om 100 miljoner euro för att staten har lagt om sin budgetering sedan 1993, när klumpsumman infördes.
I självstyrelselagen sägs det att basen för klumpsumman ska ändras om det sker förändringar i statens budgetering, om landskapet tar över nya områden som kostar eller om staten tar över kostsamma bitar av landskapet.

Ett år sedan
Landskapsrevisorerna pekade på att landskapsregeringen borde ta initiativ till en ändring av klumpsummeprocenten. Inom ett år bör landskapsregeringen rimligen ha satt igång utredningsarbetet, ansåg revisorerna.
Nu har ett år förflutit och Barbro Sundback ville under fredagens frågestund veta vad som hänt.
En justering kan bara ske efter en politisk förhandling, säger finansminister Mats Perämaa (Lib). En part kan inte ändra bestämmelsen.
– Landskapsregeringen har frågan på sin agenda och har förberett politikerna i riket om att vi kommer att äska om det här.

Inte taktiskt
Just nu behandlas många ekonomiska frågor i axeln Mariehamn – Helsingfors.
– Det kanske inte är taktiskt lämpligt att diskutera allt exakt samtidigt, säger Mats Perämaa.
Om Ålands befolkning ökar måste ju också klumpsumman justeras, menar Barbro Sundback.
– Man kommer ju inte fram i den här frågan om man inte gör en framstöt mot riksmyndigheterna utan bara sitter på kammaren och samlar information.
Mats Perämaa håller med om att det finns förändringar i hur staten tar in pengar som kan ge en grund för politiska överenskommelser.
– Det var en besvikelse att självstyrelselagen inte blev tydligare på den punkten så att till exempel Ålandsdelegationen kunde ha beslutat om förändringar.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax