DELA

Inte möjligt att sälja i dagens läge

Försäljningen av Rörvik stugby i Geta, med lång strandlinje och vidsträckta vattenarealer, som var möjlig 2006 till ett utomåländskt företag skulle med största sannolikhet inte gå att genomföra i dag.
Det säger ansvariga ministern Roger Eriksson (Lib).
I går rapporterade Nya Åland om hur det har gått efter att det då nybildade aktiebolaget Tierra Mar från Helsingfors köpte stugbyn, 18 hektar mark och tillgång till omkring 40 kvadratkilometer samfällt vatten i Östergeta 2006. Aktiebolagets ägare Petri Rajala, som bland annat driver hotell i Hangö, berättade att husen har renoverats i någon mån och att vatten- och avloppsledningar dragits men att större investeringar inte har gjorts.
Rörvik stugby var startskottet till det som senare har kallats utförsäljningen av Ab Åland – det vill säga att utomåländska personer som inte skulle ha kunnat köpa strandområden på Åland på grund av jordförvärvsbestämmelserna har kunnat göra det när köpet skett i aktiebolagsform.

Strängare tolkning
Landskapsregeringen införde nyligen en strängare tolkning av jordförvärvsbestämmelserna (se faktarutan här intill). Enligt den tolkning som gäller i dag skulle det knappast gå att sälja Rörvik stugby på det sätt som skedde 2006, säger kansliminister Roger Eriksson.
– I tillståndsprövningen skulle det ställas krav på hembygdsrätt eller fem års oavbruten bosättning i landskapet av personen bakom aktiebolaget, precis som om personen skulle ha köpt marken och vattnet i eget namn.
Däremot hindrar den nya tolkningen inte försäljningen av aktier som berättigar till en stuga – typ Havsvidden – eftersom marken och vattnet inte ingår i köpet. Målet är att hindra att syftet med jordförvärvsreglerna, att åländsk jord behålls i åländska händer, kringgås med hjälp av aktiebolagskonstruktionen.

Annika Orre