DELA

Inte bara jobb är viktigt för återflyttare

Simon Holmström (bilden) har undersökt vad som gör att ungdomar flyttar till och från Brändö.
Den 28 augusti håller Brändö kommun ett möte i kommunhuset för att diskutera resultaten från Simon Holmströms undersökning. 41 ungdomar har svarat på en elektronisk enkät med 20 frågor om flyttmönster till och från Brändö kommun.
Frågorna har bland annat handlat om att flytta från eller tillbaka till Brändö.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Erik Hallstensson

erik.hallstensson@nyan.ax