DELA

Inget fel med bränsleupphandling

Gick upphandlingen av landskapets bränsleleveranser rätt till undrar en läsare.
Trafikminister Veronica Thörnroos (C) svarar att förfarandet vid anbudsantagande är noga reglerat och att man följt det regelverk som finns.
Son Nya Åland tidigare har berättat förkastade trafikminister Veronica Thörnroos (C) i enskild föredragning två av tre anbud om bränsleleveranser. Teboil förkastades bland annat för att de begärde högre dröjsmålsränta och för att de lämnat in sina ansökningar på finska. Lämpöpuisto förkastades i första hand för ett förflutet med oklar fakturering till landskapet.
En läsare kontaktade Nya Åland och undrade om det inte skulle gått att begära in kompletteringar på den anbud som förkastades när landskapets bränsle upphandlades.
– Teboils anbud förkastades på grund av språket eftersom de bifogat sin bolagsordning på finska, men annars var anbudet på svenska. Att förkasta ett anbud på sådana grunder kan strida mot EU-regler, hävdar läsaren.

Tydligt språkkrav
Nya Åland kontaktade Thörnroos. Hon hänvisar till beslutsprotokollen när man beslutat att utesluta både Oy Teboil Ab och Lämpöpuisto Oy från upphandlingen av bränsle.
– I anbudsförfrågan framgår tydligt att det ska vara på svenska.
– Teboil ville dessutom ha högre dröjsmålsränta än räntelagen tillåter.
Lämpöpuisto har tidigare haft bränsleleveransavtal med landskapet men sade upp det 26 juni 2009 efter att landskapsregeringen krävt specifikation på fakturan för bränsleleveranserna.
I beslutsprotokollet där Lämpöpuisto utesluts skriver man:
”Enligt Högsta förvaltningsdomstolens beslut av 9.6.2004 liggare 1395 anses oklarheter vid fakturering utgöra en grund för uteslutande från ett upphandlingsförfarande. Med tanke på att en felfri fakturering har en så stor betydelse för det ömsesidiga förtroendet mellan parterna anser Ålands landskapsregering att Lämpöpuisto Oy, med stöd av 54 § 1 mom. punkt 4 upphandlingslagen, skall uteslutas från upphandlingsärende T10/10/4/12 – Leverans av bränsle.”
Läsaren säger också att Rundbergs anbud var 250.000 euro dyrare än ett av de andra anbuden. Beträffande uppgiften om priserna har ingen jämförelse gjorts.
– Det finns ett regelverk som säger att man inte först får jämföra priser utan att ha sett vilka anbud som uppfyller de krav som ställs. Det är noga reglerat på grund av att det är en EU-upphandling säger Thörnroos.

Nina Smeds