DELA

Inget brott vid hamnincident

Skepparen ombord på den svenska segelbåt, som för ett par veckor sedan kom alltför nära Birka Paradise då fartyget manövrerade för att lägga till i Mariehamn, gjorde inte något brottsligt.
– Jag har bekantat mig med det material som finns och kommit fram till att det inte handlar om någon verklig farosituation utan mera om irritation. Birka Paradise manövrar var normala men segelbåten har inte vetat vad passagerarfartyget har haft för avsikt, säger förundersökningsledare Juri Jalava på sjöbevakningen i Mariehamn som nu ser utredningen som avslutad.
– Sjövägsreglerna är tydliga. Jag ser det här fallet lite som då en buss skall köra ut från en hållplats. Alla vet att den har företräde men det är trots det inte alltid så enkelt. (tt-s)