DELA

Inget åtal väcks för olaga hot

Landskapsåklagaren Heidi Röblom har beslutat att inte väcka åtal mot Carl-Johan Wikström om olaga hot gentemot Arne Selander.
Motiveringen är att ingen hade anledning att frukta för sin personliga säkerhet.
Carl-Johan Wikström polisanmäldes för att ha hotat sin före detta chef, landskapsregeringens förvaltningschef Arne Selander.
Nu har landskapsåklagaren Heidi Röblom beslutat att inget åtal ska väckas.


Inget hot
Hon skriver i motiveringen att något egentligt hot aldrig funnits.
– Hot är det om någon lyfter vapen eller på annat sätt hotar någon med brott på så sätt att man fruktar för egen eller annans personliga säkerhet eller egendom.
Motiveringen fortsätter:
– Av de uttalanden som Selander uppgett att Wickström gjort, har det inte framkommit att Wikström skulle ha hotat honom med något brott. Följaktligen uppfyller inte de påstådda uttalandena kriterierna för olaga hot.


Andra sysslor
Bakgrunden är att när kongress- och kulturhuset Alandica stod klart bedömde landskapsregeringen att Carl-Johan Wikströms tjänst som konferensvaktmästare i lagtinget inte längre behövdes och att han i stället skulle erbjudas andra sysslor i huset.
Uppgiften att meddela Wikström om förändringarna låg på Arne Selanders bord.
Wikström reagerade kraftigt mot planerna. Han var tidigare arbetarskyddsfullmäktig för landskapets anställda och ansåg bland annat att hans tjänst därför inte kunde röras.


I samma veva konstaterades det att Wikström var allvarligt sjuk och han gick i höstas i sjukpension.

KIKI ALBERIUS-FORSMAN

kiki@nyan.ax