DELA

Ingen strejk för journalisterna

Den journaliststrejk som Journalistförbundet hotat med blir inte av. Både förbundet och Mediernas centralförbund, som representerar arbetsgivarna, har godkänt ett medlingsbud från riksförlikningsman Esa Lonka.
Eftersom medlingsbudet godkänts blir det ingen strejk och övertidsförbudet, som även gällt Nya Åland och tidningen Åland, upphör.
Det nya kollektivavtalet gäller i 17 månader framåt och ger åtminstone en löneförhöjning på 0,7 procent eller i snitt 26 euro till i månaden. Summan är 11 euro högre än vad Mediernas centralförbund erbjöd i slutet av förhandlingarna. (FNB)