DELA

Ingen stor risk för översvämningar

Det finns inga områden i landskapet där översvämningsrisken är betydande.
Det skriver landskapsregeringen i en rapport med anledning av EU:s översvämningsdirektiv från 2007.
De senaste åren har enstaka skyfall orsakat bland annat igentäppta vägtrummor och översvämmad jordbruksmark, men problemen har inte varit långvariga.
Den globala nederbörden beräknas öka med 20-30 millimeter fram till år 2020 och det medför ett högre vattenstånd i Östersjön. Ökningen motverkas av landhöjningen som i Bottenviken är så stor att strandlinjen flyttas uppåt de närmaste 100 åren. Men på Åland kan strandlinjen flyttas 30-40 centimeter uppåt det här seklet.
Enligt FN:s klimatpanel IPPC förväntas den globala medeltemperaturen fram till år 2100 öka med 1,8-4,0 grader om inga åtgärder vidtas. Temperaturen i Norden stiger sannolikt mer än det globala genomsnittet fram till år 2100. Nederbörden kommer att öka främst på vintern.
Läs mer i papperstidningen! (pd)