DELA

Ingen återuppbyggnad av f.d lotsbostad

Det gamla lotshuset på Bastuudden i Bomarsund som elhärjades den 11 juni i år kommer inte att återuppbyggas.
Det har landskapsregeringen bestämt.
Så här skriver lr i ett pressmeddelande som skickades ut i dag:
”I delgeneralplanen för Bomarsund och Prästö klassificeras villan på Bastuudden som arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull vilket motiverat att byggnaden bevarats och den har arrenderats ut.
Efter eldsvådan har museibyrån låtit dokumentera återstående delarna av byggnaden genom uppmätningsritningar, fotodokumentation samt besiktning av kvarvarande kulturhistoriskt värdefulla möbler. De återstående resterna av det eldhärjade huset kan inte bevaras.
Landskapsregeringen har därför idag beslutat att arrendetagarna inte behöver återuppföra byggnaden. Enligt tidigare beslut från 24.6.2004 avslutas arrendeavtalet 31.12.2013. I fall arrendetagaren önskar säga upp gällande arrendeavtal i förtid så är den lagstadgade uppsägningstiden tre månader.”