DELA

Inga LED-lampor i staden

Mariehamns stad kommer inte att införa LED-belysning i nuläget. De tester som gjorts av belysningen vid bland annat Österleden visar att LED-lamporna inte håller måttet.

Testprojekten och elverkets utredning visar att det är möjligt att belysa i första hand gc-vägar med LED-belysning, men att man inte uppnår tillräckliga fördelar för att det ska vara motiverat att gå över till LED i dagsläget. En av de tre modellerna som testades uppfyllde inte de tekniska kraven och de två andra var för dyra, hade ljusmässiga brister och var inte tillräckligt energieffektiva.
Stadsstyrelsen har nu remitterat ärendet till centralförvaltningen för att få miljöchefens utlåtande i ärendet.

TANJA LÖNNQVIST
tanja.lonnqvist@nyan.ax