DELA

Inga lärare permitteras

Landskapets lärare stannar i skolan i höst. De har i stället gått med på att skjuta upp sin löneförhöjning för att uppnå sparkraven.
Landskapsregeringens planerade permittering av lärare blir inte av. Ett 70-tal lärare vid landskapets skolor hotades av permitteringarna som skulle ha genomförts i höst. I torsdags beslöt lr att dra tillbaka varslen eftersom lärarna har gått med på att i stället få sin löneförhöjning, som borde ha genomförts i våras, framskjuten till hösten 2011.
Förslaget lades fram av lärarna själva och överenskommelsen har gjorts genom kollektivavtal.
– Det här är ett bra beslut, särskilt med tanke på att vi har mycket förändringsarbete i gymnasieskolorna framför oss, säger utbildningsminister Britt Lundberg. Då är det bra att ha lärarna på plats.

Stora eftergifter
Fackföreningen Akavas ordförande Sune Alén håller med om att det är ett klokt beslut även om det innebar stora eftergifter.
– Lärarna har givit bort en löneförhöjning som kommit andra grupper till godo, men det var ett mycket bra beslut, särskilt för eleverna, säger han.
Genom framskjutningen sparar man ett belopp på cirka 150.000 euro som motsvarar två veckors lönekostnader. Hur mycket lärarnas löner ska höjas med är ännu inte klart.
– Vårt mål har hela tiden varit att klara av inbesparingarna genom frivilliga åtgärder och vi har till stor del klarat av det, säger lantrådet Viveka Eriksson.

ÅHS-personal permitteras
Inom Ålands hälso- och sjukvård gick det däremot inte att uppnå sparkraven genom frivilliga åtgärder. De 13 permitteringar som tidigare har varslats genomförs. De anställda som permitteras finns inom förvaltnings- och ekonomieavdelningen, ingen vårdpersonal varslas alltså. Permitteringstiden varierar från 4 till14 dagar och sprids ut över hösten.
Landskapsregeringen skall snart också ta ställning till permitteringar inom arbetsmarknadsmyndigheten, Ams och sjöfarten.
Lagtingets finansutskott ska ännu godkänna förslaget om lärarlönerna.

Tanja Lönnqvist

tanja.lonnqvist@nyan.ax