DELA

I dag utses nya ÅHS-chefer

ÅHS har styrelsemöte i dag. På agendan står tillsättandet av en ny förvaltningschef.

Nuvarande chefen Tom Axberg avgår den första september.
En rekryteringsgrupp bestående av styrelseordföranden Torbjörn Björkman, styrelseledamöterna Gun Carlson och Gun-Mari Lindholm samt personalchefen Tiina Robertsson har sedan juni arbetat med att vaska fram potentiella kandidater. Gruppens förslag tas upp vid styrelsemötet.
Också chefsläkartjänsten ska tillsättas då Peter Rasks prövotid går ut den sista augusti. Tom Axbergs förslag är att Rask ska utses till ordinarie på posten.

ÅHS har kallat till pressinformation idag. Nya Åland återkommer med mer information senare.

ANNIKA KULLMAN
annika.kullman@nyan.ax