DELA

Hörselslingorna blir fler

Fler och fler företag och organisationer satsar på hörselslingor för personer med hörselnedsättning.
Sedan 2006 har slingorna ökat med 30 stycken.
Ålands hörselförening och Ålands handikappförbund har under hösten kartlagt förekomsten av hörselslingor på Åland. Av 174 tillfrågade företag och organisationer har 164 stycken svarat. Drygt 50 av dessa platser har hörselslinga, alltså 31, 7 procent av de svarande.
Kartläggningen visar en klar förbättring jämfört med situationen för tre år sedan. Då hade endast 20 lokaler en slinga.
Även om trenden är positiv saknar många serviceställen fortfarande hörselslinga. Slingorna är viktiga hjälpmedel för att personer med hörapparat ska kunna ta till sig information, kulturutbud, underhållning och kundinformation, och på det sättet bli mer delaktiga i samhället. (tl)