DELA

Hon vill ha hen till lagtinget

Barbro Sundback (s) vill att lagutskottet ska överväga att uppmana landskapsregeringen att använda uttrycket hen istället för han och hon.
– Det sparar ord och papper.
Idén kom upp i debatten om ny lagstiftning för hembygdsrätten. Barbro Sundback vill också att utskottet ska fundera på om det är av betydelse för hembygdsrätten att veta den sökandes föräldrars modersmål och även se på formuleringar om ”fader och moder”.
– Nu lever vi i en ny värld, det känns otidsenligt och odemokratiskt.
Barbro Sundback menar att den moderna familjen inte alltid innehåller en mamma och en pappa. (ns)