DELA

Högtryck hos sjösäkerhetscentrum

Ålands sjösäkerhetscentrum har i samarbete med brandsäkerhetsföretaget Marinoff köpt in en brandcontainer för att kunna visa skillnaden mellan olika sprinklersystem.
– Tanken är att visa våra kursdeltagare olika släckningsmetoder ombord, säger centrets chef Fredrik Pettersson.
Ålands sjösäkerhetscentrum anordnar kurser för sjöpersonal som nu har certifierats för att kunna godkännas av svenska Transportstyrelsen. Också brandfältet har godkänts för att tillmötesgå regelverket.
– Anledningen till det är att flera åländska rederier har flaggat svenskt, säger sjösäkerhetscentrets chef Fredrik Pettersson.

Nöjd
Brandfältet har fått ett nytillskott i form av en visningscontainer för olika sprinklersystem – en tradtionell sprinkler och en högtryckssprinkler vid namn Hi-fog. Bakom högtryckssprinklern står brandsäkerhetsföretaget Marioff.
– Genom att samarbeta med dem har vi lyckats få hit det billigt. I vanliga fall kostar ett sådant runt 100.000 euro, men vi har betalat knappt fyra procent av den kostnaden, berättar Pettersson och fortsätter:
– Vi har haft tur, jag är sk-tnöjd rent ut sagt.

Finfördelat
Högtryckssprinklern har ett tryck på 150 bar och finfördelar vattnet så det går åt en mindre mängd än med en traditionell sprinkler.
– Eftersom vattnet är så finfördelat kan man sprinkla hela fartyg. Man kan också använda dem i maskinrum och serverrum, säger Johan Mansnerus, utbildningssamordnare från Mariehamns räddningsverk, som har fungerat som installationsledare.
Fredrik Pettersson menar att man aldrig behöver vara rädd för att använda en högtryckssprinkler.
– Människor kan vara kvar i rummet och det blir inga vattenskador, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Linnea Friman