DELA

Högskolan vill bli del av samhället

Det åländska samhället vet för lite om Högskolan på Åland. Det råder en oklarhet om vad högskolan gör och vad som sker inom verksamheten.
Nu ska det bli ändring.
Styrelsen för Högskolan på Åland har under ett års tid arbetat med att ta fram ett strategidokument för högskolan åren 2008-2012. I torsdags presenterades strategin, som består av otaliga mål och punkter.
– Vår strävan är att högskolan ska bidra till att det ska bli attraktivt att studera på Åland. Litenheten här kan vara en fördel, undervisningsgrupperna blir mindre, och man har en närhet till näringslivet, säger Carin Holmqvist, styrelseordförande.
Hon tillägger att högskolan skulle kunna samarbeta mer med näringslivet, särskilt på sjöfartssidan, och hon får medhåll av vice rektor Henrik Karlsson.
– Det är viktigt med samarbete, inte minst så att eleverna kan få en så varierad praktik som möjligt.

Aktiva branschråd
Rektor Agneta Eriksson-Granskog lyfter fram några olika punkter som ingår i strategin och samverkan med det åländska samhället hör dit. För att utveckla samarbetet vill man bland annat öka antalet företagsbesök, ta in föreläsare från arbetslivet och ge branschråden som skolan samarbetar med en aktivare roll.
Högsta prioritet har den examensinriktade utbildningen. De examensprogram som finns i dag ska bibehållas och utvecklas, och sedan ska skolan i samarbete med andra högskolor utveckla masterutbildning inom vård- och sjöfartsområdet. Kursverksamheten ingår också i dokumentet, liksom tillämpad forskning och utveckling.

Autonomi
Styrelsen hoppas också att högskolan ges en utökad autonomi.
– I dag har styrelsen en övervakande roll och vi får ge förslag till budget, som lagtinget sedan fastställer in i minsta detalj. Någon flexibilitet att styra om resurser finns knappt, det är ett trögt system för högskolan, säger Holmqvist.
Ett bättre alternativ enligt henne skulle vara att landskapet drog upp riktlinjer, och att högskolan sedan kunde styra över medlen själva.
– Man borde också titta på den juridiska formen och se vilken juridisk plattform som passar bäst för den verksamhet man bedriver. Särskilt områden som tangerar kommersiell verksamhet, som att sälja kurser och tjänster, är lättare att bedriva inom till exempel aktiebolag än inom offentlig verksamhet.

Undersökningar
När målen och handlingsplanen formulerats har styrelsen utgått från en trivselundersökning bland eleverna och en arbetsklimatundersökning bland lärarna. Man har även tagit del av näringslivets åsikter och man har tagit reda på hur andra högskolor arbetar.
Strategidokumentet ligger även till grund för förhandlingarna med landskapsregeringen om ett nytt utbildningsavtal för åren 2009-2011.

Text och foto: MALIN LUNDBERG