DELA

Högre lön när tjänster ombildas

Fyra sekreterartjänster på kansliavdelningen ombildas och innehavarna får lönen höjd med mellan en och fyra löneklasser.
Ytterligare en handläggartjänst ska ombildas – en höjning med fem löneklasser för den person som har tjänsten.
Det var den förra landskapsregeringen som föreslog nyordningen i samband med budgetarbetet inför 2012. Lagtinget klubbade sedan budgeten och nu har den nya landskapsregeringen i vicelantrådet Roger Nordlunds (C) namn fattat det formella beslutet som träder i kraft den 1 mars.
Fyra tjänster ombildas. De nuvarande tjänsteinnehavarna flyttas över till de nya – tjänsterna behöver enligt lag inte lediganslås när de tidigare dras in – och lönerna höjs i vissa fall radikalt.


Får större ansvar
Förvaltningschef Arne Selander, på vars avdelning ändringen sker, berättar varför.
– De klassiska sekreteraruppgifterna blir allt färre i och med it-utvecklingen. Nu gör vi förändringar i tjänsterna och utökar tjänsteinnehavarnas befogenheter och ansvar så att de kan formulera förslag och fatta självständiga beslut i vissa ärenden.
Han noterar att alla fyra har lång tjänstgöring bakom sig, att deras kunskap om förvaltningen är gedigen och att det inte behövs stora skolningsinsatser för deras nya uppgifter.
– Jag tycker att det är en positiv utveckling om vi kan skola in tjänstemännen i nya roller med mera ansvar.
Två får höjd lön med tre löneklasser, en med fyra löneklasser och en med en löneklass. Tror du inte att det sticker i ögonen på andra som jobbar inom landskapsförvaltningen?
– Jag vet att man har reagerat och att vissa uppfattar det som att det bara handlar om höjd lön, men det är helt fel. Eftersom tjänsterna får ett annat innehåll måste lönen följa med. Många av de negativa reaktionerna beror på bristande information.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre