DELA

Högre krav på mopedbilar

LAGTINGET. Det är en tidsfråga innan en katastrofal olycka sker med mopedbilar inblandande, befarar Roger Jansson (FS) och vill ha svar på vilka åtgärder landskapsregeringen ämnar vidta för att förbättra trafiksäkerheten kring just mopedbilarna.
Roger Jansson (FS) tog upp ämnet mopedbilar i lagtingets frågestund i går.
– Tänker landskapsregeringen förbättra trafiksäkerheten, frågade han och syftade på mopedbilarna i trafiken. Det krävs att man är 15 år och har genomgått ett teoriprov, men inget körkort eller praktisk kunskap för att köra dem.
Enligt Roger Jansson är det bara en tidsfråga innan en katastrofal olycka med mopedbilar sker.
Trafikminister Veronica Thörnroos (C) svarade att man har en körkortslagstiftning under behandling som ska presenteras för lagtinget i mars. Hon berättade också att det kommer ett EU-direktiv som träder i kraft år 2013 och ökar kraven på förarna till både mopeder och mopedbilar.
Läs mer i papperstidningen! (ns)