DELA

Het debatt om ÅHS-lönerna

LAGTINGET. Turerna kring lönejusteringen av ÅHS förvaltningschefs lön debatterades i lagtinget i onsdag.
Det hettade till när finansministern Lasse Wiklöf (s) anklagades för att inte hålla sig till sanningen.
Anledningen till debatten var ett spörsmål från Raija-Liisa Eklöw (lib) angående lönesättningen inom Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Landskapsregeringen svarade att styrelsen för ÅHS inte hade rätt att höja lönen för förvaltningschefen.
Landskapsregeringen har nu skickat ett brev till ÅHS styrelse och bett dem korrigera felet. Lasse Wiklöf förklarade i lagtinget i onsdags vad som har gått snett.
– ÅHS styrelse hade förbisett skrivningen i lagen som säger att det är det landskapsregeringen som justerar arbetsgivarföreträdarnas löner.
Han påpekade att systemet inte är bra. Istället borde landskapsregeringen eller ÅHS styrelse göra rubbet, det vill säga anställa och fastställa och justera lönen.
– Att ÅHS gjort det här misstaget är inget sensationellt. Ett sådant förbiseende kan göras, men rätt ska vara rätt och därför korrigerar vi misstaget. Nu måste vi komma fram till en linje som ska hålla över tiden, sa Wiklöf.

Handen på hjärtat
Raija-Liisa Eklöw lät sig inte nöjas med svaret, utan menade att landskapets roll som övervakande myndighet inte har fungerat.
– Landskapsregeringen har ansvaret att se till att informationen om regelverket är så tydlig och klar att det inte uppstår tolkningssvårigheter eller konflikter.
Hon menade också att landskapsregeringen agerade först när liberalernas spörsmål lämnades in. Lasse Wiklöf höll inte med.
– Inte alls. Efter att vi fick veta om ÅHS beslut gick jag till förvaltningen för att få ett brev till styrelsen författat.
Gun-Mari Lindholm (ob), som sitter i ÅHS styrelse, gick på Eklöws linje.
– Först när det kom ut i media reagerade landskapsregeringen, trots att den ansvariga ministern satt med när beslutet togs.
Replikskiftena blev allt hårdare och både Lindholm och Eklöw bad Wiklöf att med handen på hjärtat berätta hur det verkligen gick till, men Wiklöf höll fast vid sin version.

Maktkamp
Göte Winé (s) tyckte sig se att det håller på att bli en maktkamp mellan ÅHS och landskapsregeringen.
– ÅHS styrelse försöker växa, vilket har lett till att den fått växtverk. Lösningen skulle kunna vara att socialministern sattes som ordförande i styrelsen.
I den långa och spretiga debatten frågade Anders Eriksson (Åf) om det verkligen är bra att ledamöterna i ÅHS styrelse är politiskt tillsatta.
– Hur kan vi få mer ansvar inom ÅHS? Jag tror att det behövs ett management med ekonomisk kompetens.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax