DELA

Hemsjukvårdare kräver mer personal

Senast i oktober sade en av Godbys hemsjukvårdare upp sig på grund av utbrändhet.
Hemsjukvårdarna för norra Åland har sedan 2004 bett om fler sjukskötare men det enda som har hänt är att patientvolymen ökat.
Godby hemsjukvård, som i dag täcker upp Sund, Saltvik, Finström och Geta, består av sex stycken hemsjukvårdare på fem tjänster. Ännu en heltidstjänst har varit äskad i tre år men Ålands hälso- och sjukvårds styrelse har strukit förslaget. Nu ligger beslutet i landskapets händer.
– Vi börjar få panik och vill att landskapet ska lyssna på oss och klubba det här förslaget, säger primärvårdare Kia Lundberg.
Men en extratjänst räcker ändå inte långt, det är endast ett minimikrav från hemsjukvårdens sida. De har diskuterat saken med primärvårdens klinikchef, Birgitta Hermans som säger att man är bakbunden och måste hålla sig till budget.
Hemsjukvårdarna är besvikna på att landskapets visioner bara verkar vara en massa klyschor, som de säger.
– Det heter att hemsjukvården ska utvecklas men hur ska det gå till när de inte ger oss några resurser?frågar sig Kia Lundberg.
I landskapets socialvårdsplan står att målet är att 90 procent av personer över 75 år ska vårdas hemma. Ännu en fin tanke tycker hemsjukvårdarna, men av vem?

Färre vårddygn
Vårddygnen på sjukhuset låg år 2004 på tio dygn per patient. I dag ligger de på fyra. Patienter skickas alltså hem tidigare till kommunerna.
Enligt Lundberg skyller landskapet på att det är kommunens ansvar att ta hem patienter från Ålands centralsjukhus och vårda dem i kommunen. Men kommunen ska ansvara för den sociala vården och ÅHS för den medicinska och Lundberg menar att patienterna skickas hem så pass tidigt i dag att de ofta behöver medicinsk vård.
Godby hemsjukvård har 160 till 170 inskrivna patienter, vilket innebär att sjukvårdarna tar hand om ungefär 30 var. Det blir svårt att hinna med när man jobbar kontorstid, åtta till fyra. Tanken är att Mariehamns hemsjukvård ska serva resten av dygnet men inte heller de har tid i överflöd.
– Vi gör i snitt fem till tio hembesök per dygn, därtill kommer körsträckorna som tar tid och kraft, säger primärvårdare Margareta Hedenberg.
Innan år 2004 bestod Godby hemsjukvård av fyra personer som servade två kommuner. För fem år sedan lades två kommuner till men endast en person. Sedan dess har arbetsbördan bara eskalerat. Från 2004 till 2008 ökade hembesöken med 1.650 stycken. Det här året har de hittills ökat med 376 besök.
Dessutom har behovet av mer avancerad vård ökat inom hemsjukvården, vård som man nu inte har resurser till.
– Vi får till exempel neka till att ge dropp eller vårda boreliasjuka, säger Margareta Hedenberg. I stället får patienterna, som ofta är gamla, sitta och köra in till stan själva.

Saknar läkare
Ett annat önskemål är att man skulle få en hemsjukvårdsläkare. Nu har sjukvårdarna en halvtimmes konsultationstid varannan vecka med läkaren på Godby hälsocentral.
– Frågan vi nu ställer till politikerna är hur de tänker att det här ska fungera? Varför satsar man inte på hemsjukvården som är tio gånger billigare än institutionsvård?säger Kia Lundberg.
I oktober sade en av hemsjukvårdarna upp sig sedan hon gått in i väggen. Flera av dem har varit långtidssjukskrivna på grund av utmattning.
– Vi är helt slut. Vi sover på sömntabletter och kommer på jobb trots att vi är sjuka, säger Lundberg.
Vad som händer om de inte får en till tjänst vågar de inte tänka på. De har ständigt över 60 övertidstimmar liggande på hög.
– Jag har inget socialt liv, jag orkar inte ens lyfta på luren när folk ringer, säger Lundberg. Man orkar inte le längre.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax