DELA

Han tar barnens parti

I jobbet som barnläkare kom Lars H Gustafsson ofta i kontakt med barn som for illa.
Han var med och utvecklade FN:s barnkonvention och är fortfarande aktiv i kampen för barns rättigheter.
Att engagera sig för utsatta barn har löpt som en råd tråd genom Lars H Gustafssons liv.
– Jag tror att det har att göra med min egen bakgrund, säger han.
När Lars var tre år gammal låg han på sjukhus under en period. Hans föräldrar fick inte vara där och senare i livet har han förstått att det var ett stort trauma för honom.
– Ilskan över att barn kränks och överges har jag försökt göra något bra av.
Lars är barnläkare och har engagerat sig i Unicef och Rädda Barnen. Han deltog som Rädda Barnens representant i utvecklandet av FN:s barnkonvention och har skrivit flera böcker om barns rättigheter. Nu är han pensionär, men är fortfarande aktiv i kampen. I höst kommer hans bok ”Barn har rätt”.
– En utmaning för mig har varit att omsätta barnkonventionen i praktiken. Det måste till mer kraft i barnrättstänkandet, säger han.


Skeptisk
I jobbet som barnläkare kom han ständigt i kontakt med barn som råkat illa ut.
– Först jobbade jag mest med olycksdrabbade barn, men sedan har jag träffat barn som misshandlats eller utsatts för sexuella övergrepp. Som barnläkare måste man vara blind om man inte ser sånt här och reagerar.
Ett hot mot barnkonventionen som Lars tycker sig se i dag är de auktoritära barnuppfostringsmetoder, så kallade nanny-metoder, som fått ett uppsving. På daghem praktiseras till exempel metoder där barnen får sitta ensamma och ”tänka på vad de har gjort” eller behandlas som luft tills de blivit snälla igen.
– Det är saker som jag känner igen från min generation, som när barn låstes in i en garderob, fick stå i skamvrån eller ignorerades, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Linnea Friman