DELA

Hammarlänningarna blir fler

Under förra året ökade hammarlänningarna med 45 personer.
– Det känns som om den här utvecklingen kommer att fortsätta om inget oförutsett inträffar, skriver kommundirektör Kurt Carlsson i bokslutet för 2010.
Kommunen har planer på ett helt nytt bostadsområde på Öra och på att utvidga bostadsområdet i Kattby västerut mot Frebbenby. Dessutom är en markaffär på gång med Hammarlands församling.
Två större investeringar står inför dörren. En av dem är ett nytt daghem med två avdelningar i Näfsby. På sikt måste medel avsättas även för utökning av platser inom äldreomsorgen. Investeringarna finns inte med i nuvarande planeperiod som sträcker sig till år 2013.

Svagare årsbidrag
Det ekonomiska resultatet för Hammarlands kommun blev för år 2010 en halv miljon euro, ett resultat som är bättre än det budgeterade.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman