DELA

Hammarland inför avgiftsfri barndagvård

HAMMARLAND. Kommunfullmäktige i Hammarland har godkänt en motion gällande två månaders avgiftsfri barndagvård under en åtta veckor sammanhängande ledighet på sommaren.
Hammarland har erbjudit den här rabatten åt sina invånare tidigare. 2012 utnyttjade vårdnadshavare till 27 barn av 65 möjliga en åtta veckors sammanhängande ledighet under juni, juli och augusti.
– Den totala ekonomiska rabatten som till följd av detta erbjudits vårdnadshavarna bör åtminstone kunna uppskattas till cirka 4 000 euro, skriver socialnämnden i sin beredning.
Under 2013 erbjöds inte den här möjligheten längre, vilket ledde till att vårdnadshavare till fem barn sade upp sina barnomsorgsplatser i juni samtidigt som de ansökte om barnomsorgsplats från och med hösten 2013.
– Av dessa valde sedan vårdnadshavare till mellan två och tre barn att söka hemvårdsstöd för den tid då de inte nyttjade kommunal barnomsorg. Enligt kommunens daghemsföreståndare skulle denna siffra troligen varit något högre ifall flera vårdnadshavare känt till möjligheten, skriver socialnämnden.
Mot den här bakgrunden har kommunfullmäktige beslutat att återinföra möjligheten till två månaders avgiftsfri barndagvård för vårdnadshavare vars barn är lediga i åtta sammanhängande veckor sommartid. Kommunfullmäktige bestämde samtidigt att införa ett semestervikariestopp inom barndagvården under juni, juli och augusti 2014.
Motionen om två månaders avgiftsfri barndagvård kom från kommunfullmäktigeledamoten Anders T Karlsson (C).

Malin Lundberg