DELA

Haga kungsgård fick bygglov

Haga kungsgård lantbruk Ab har beviljats bygglov för nybygge av ladugård, plansilo och gödselbassäng.
Byggnads- och miljönämnden i Saltvik beviljade bygglov för en ny 3.660 kvadratmeter stor ladugård samt en cirka 6.000 kubikmeter stor gödselbassäng.
Byggnaden placeras norr om den äldre bebyggelsen vid kungsgården och gödselbassängen öster om vägen.
Ladugården ska förses med sadeltak och taket ska ha matt, mörkgrå färg. Fasaden ska vara stående träpanel i nyansen ”italienröd” samt liggande träpanel i en gråbeige nyans. Foderbräderna ska ha samma mörkgrå nyans som taket.
Verksamheten på Haga kungsgård ska omfatta 160 mjölkkor, 105 ungdjur över åtta månader och 55 ungdjur under åtta månader. (as)