DELA

Grannarna klagar på utfodring av vildkatter

Efter klagomål från grannarna åkte ÅHS ledande veterinär Rauli Lehtinen i onsdags på syn till en tomt i Mariehamn.
Han hittade en mängd tomma kattmatsburkar och matavfall i ett öppet garage.
Fastighetsägaren har en längre tid matat vildkatter på sin tomt och lagt de tomma kattmatsburkarna i sitt öppna garage.
– Han har en gång tidigare fått order om att sluta mata katter och sluta kasta sopor i garaget. Det var 2006, berättar Rauli Lehtinen.
Men matar katter gör han fortfarande, och fortsättningsvis har han ingen ordnad avfallshantering på fastigheten.
– Fastighetsägaren kom ut under inspektionen i onsdags och medgav då att han matar 5-6 katter då och då. Men enligt grannarna rör det sig om tiotals katter som han utfodrar regelbundet.
I tillsägelsen för fyra år sedan ingick att mannen måste städa garaget. Det fick han inte gjort, utan städningen skedde på hälsoinspektionens försorg.


Katterna fångas
Fastighetsägaren har två veckor på sig att bemöta syneprotokollet.
– När beslutet vinner laga kraft ska vi fånga katterna. Han har också uppmanats städa sitt garage igen.
Enligt Lehtinen förekommer det ungefär ett halvdussin motsvarande fall per år.
– Antingen handlar det om misstänkt djurplågeri eller sanitär olägenhet. I det aktuella fallet är det både misstänkt djurplågeri och sanitär olägenhet.
Hälsoinspektionens rutin är att polisanmäla och överlämna ärendet till rättslig prövning.
– Vi varnar inte flera gånger. Jag sa åt fastighetsägaren att nu är det allvar.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax