DELA

Golfklubben på plus alla år

Föreningen Ålands golfklubbs chef Kjell Hansson tillbakavisar påståendena om att golfklubbens ekonomi sviktar och att klubben därför behöver en ny bana.
– Vi har gått på plus alla år och 2009 var ett särdeles bra år.
Motståndare till en ny golfbana på landskapsägd mark på Stornäset i Kastelholm har i olika insändare undrat hur det står till med klubbens ekonomi och om den nya banan behövs för att klubben håller på och förlorar intäkter.
Kjell Hansson står till tjänst med årsredovisningarna för 2006, 2007 och 2008 och berättar muntligt om 2009 då den tryckta årsberättelsen för fjolåret ännu inte är klar.

Aldrig på minus
Så här sammanfattar han golfklubbens ekonomi under årens lopp:
– Under de senaste 20 åren har klubben alltid genererat vinst. Vi har aldrig gått med förlust. Det ser man på raden som visar faktiskt resultat i vår årsredovisning.
Faktiskt resultat motsvarar i det här fallet rörelseresultatet i ett aktiebolags redovisning. För 2009 landar det faktiska resultatet någonstans mellan 35.000 och 40.000 euro för golfklubben.
Förklaringen till att det bokföringsmässiga resultatet visar minus är att man har gjort avskrivningar eftersom investeringarna varit stora och kostsamma genom åren. Avskrivningsmånen är i dag över en miljon euro. För att gardera sig mot retroaktiv beskattning har klubben gjort extra stora avskrivningar under 2008 och 2009.

Oklar skattestatus
För flera år sedan kom det invändningar från skattemyndigheterna i Finland mot att Ålands golfklubb r.f, liksom flera andra motsvarande föreningar på Åland, klassades som allmännnyttiga när de i skattehänseende snarare kunde betraktas som föreningar som bedriver näringsverksamhet.
– Vi har redovisat allt helt öppet, med auktoriserade revisorer och Företagsbyrån i samråd med den lokala skattemyndigheten som inte har haft några invändningar. För oss har det varit viktigt att redovisa vår ekonomi för myndigheterna varje år, för vi vill inte åka på någon skattesmäll.
Ännu har inget slutgiltigt beslut fattats om golfklubbens skattestatus.

Regnade bort
Om behovet av ny bana säger Kjell Hansson så här:
– Klubben behöver ingen ny bana, men det gör golfturismen.
Orsaken till att resultatet var sämre 2008 än 2007 är, berättr han, att vädret var exceptionellt dåligt hösten 2008.
– Det regnade i princip hela hösten med början i augusti. Många golfspelare avbokade därför sina tider.
I Sverige finns det siffror som visar att golfspelandet minskat på senare tid. Enligt Kjell Hansson stämmer det inte överens med verkligheten.

Pay and play
– Det som har hänt är att många medlemmar har trätt ut ur golfklubbarna eftersom det är ganska dyrt att betala för en hel säsong. I stället väljer många att spela på enklare så kallade pay and play-banor där man betalar per gång. Antalet golfare har inte minskat.
Golfklubben gjorde stora vinster under 1990-talet och hyggliga vinster på 2000-talet. 2008 var det sämsta året på mycket länge medan 2009 var det bästa av de fem senaste åren, sammanfattar han.
– Men om vi vill behålla golftturismen så måste vi utveckla oss. Annars går vi tillbaka. Det har byggts fina golfbanor runtom Åland och vi kan inte stå stilla.
Ålands golfklubb har i dag 1.250 medlemmar av vilka drygt tusen bor på Åland.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax