DELA

Golfklubben bygger korthålsbana

Ålands golfklubb ska bygga en sexhålsbana i Kastelholm. Banan förbättrar träningsmöjligheterna för både nybörjare och elitspelare, säger intendent Kjell Hansson.
– Men den löser inte golfturismens behov.
Banan byggs cirka 200 meter från klubbhuset, mitt emellan Slotts- och Kungsbanan. Sannolikt blir det sex kortare hål och längden någonstans mellan 75 – 150 meter. Det finns tre skäl till att banan byggs, säger Kjell Hansson. I dag saknas ett område där klubbens juniorer och elitspelare kan träna inspel mot greenen.
– Det är det viktigaste slaget i golf.
Korthålsbanan ger också nybörjare möjlighet att i lugn och ro lära sig grunderna.
– De slipper stressas av att folk slår långt.
Många av de som började med golf när Slottsbanans första hål byggdes för nästan 30 år sedan är nu pensionärer.
– De vill fortsätta spela och uppleva det sociala som golfen erbjuder – även när de blir äldre och benen inte bär så långt. Här kan man lättare gå ett eller två varv.

Får avverka
Näringsminister Torbjörn Eliasson (C) gav i går grönt ljus till golfklubbens ansökan om att avverka skog på den mark man redan arrenderar. Föredragande tjänstemannen landskapsforstmästare Mikael Sandvik antecknade skiljaktig mening i beslutet.
– Vi var överens om själva ärendet men jag tycker att Torbjörn Eliasson är jävig i golffrågan och att beslutet skulle ha fattats av kansliminister Roger Eriksson, säger Sandvik.
Torbjörn Eliassons son är vice ordförande i golfklubbens styrelse.
På det aktuella området, som är cirka fem hektar stort, finns rester av en gammal husgrund och på angränsande mark flera fornlämningar. Detaljplaneringen ska därför göras i samråd med landskapets museibyrå.
– Sedan sköter skogsbruksbyrån avverkningen av skogen, berättar Mikael Sandvik.
På platsen växer medelålders skog.
– Vi vill inte ta ner allt men vi måste komma fram, säger Kjell Hansson.

Tidigast 2012
Om allt går enligt planerna hoppas han att byggandet kan komma igång under nästa år och att banan är spelklar 2012.
Kostnaderna beräknas landa på runt 300.000 euro. Landskapsregeringen beviljade redan 2008 ett 30 – procentigt bidrag till klubben för ”kvalitetshöjande åtgärder”. Dit räknas, förutom korthålsbanan, även dränering och bevattning.
– Vi kan högst få 90.000 euro.
Det nya projektet betyder inte att Ålands golfklubb lägger ner planerna på att få arrendera 70 hektar landskapsmark på Stornäset i Kastelholm. Korthålsbanan har mycket marginell betydelse för turismen, understryker Kjell Hansson.
– Den kan inte jämföras med en ny golfbana och löser inte golfturismens behov. Det här är en förbättring för framförallt våra egna medlemmar.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax