DELA

Getaförslag om Godby Center

Geta borde kontakta de andra norråländska kommunerna för att gemensamt arbeta för att ÅHS och polisens utrymmen i Godby Center ska finnas kvar i landskapets ägo.
Det föreslår kommunfullmäktigeledamöterna Camilla Eklund, Camilla Andersson och Alfons Henriksson i en motion om landskapets aktieinnehav i Godby center. Motionärerna vill också att kommunerna ska ”försöka förmå landskapet att mer aktivt arbeta för Godby Center”.
Kommundirektör Erik Brunström har varit i kontakt med berörda kommundirektörer samt landskapets överinspektör Göran Frantzén.
”Enligt Göran Frantzén ska en tryggad lösning för ÅHS:s och polisens utrymmesbehov vara klarlagd innan slutligt beslut tas om försäljning av landskapets aktieinnehav i FAB Godby Center. De har börjat titta på detta men har ännu inte fattat några beslut, och Göran Frantzén bedömer att de inom december månad kan få klarhet i detta, för att sedan kunna besluta om att bjuda ut aktierna till försäljning”, står det i kommunstyrelsens protokoll.
Vid sitt möte i måndags omfattade kommunstyrelsen motionen och förde den till kommunfullmäktige. Förslaget är att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att agera enligt motionens anda. (ak)