DELA

Geta kommunkansli flyttar in i baracker

Satsa 75 000 på att bygga ett kommunkansli av containerbaracker.
Det föreslår kommunstyrelsen i Geta för fullmäktige.
Det var i slutet av förra året som det konstaterades att Getas kommunkansli drabbats av mögel. Som en akut åtgärd flyttades hela verksamheten till Geta skola i väntan på en mer permanent lösning.
Kommunen har undersökt olika möjligheter så som renovering av kommunkansliet, rivning och uppbyggnad av ett nytt kommunkansli och ombyggnad av Furulund eller lägenheter till kommunkansli. Nu har man ändå kommit fram till att det bästa alternativet är att bygga upp ett kansli av containerbaracker.
– Vid beaktande av den temporära lösning som används för kansliet för tillfället och att rekrytering av ytterligare personal pågår finns det orsak att prioritera en snar lösning, skriver kommunen i beredningen av ärendet.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg