DELA

Genmodifierade grödor aktuell fråga för EU

Genmodifierade grödor, utsläppsrätter och kontroll över fartygens koldioxidutsläpp.
Det är några av frågorna som berör Åland som just nu behandlas i EU.
Ålands specialrådgivare i EU, Julia Lindholm, befann sig förra veckan tillfälligt hemma på Åland för att bland annat träffa sina åländska kollegor på landskapsregeringen.
Den nya EU-kommissionen har nyligen tillträtt och inlett sitt arbete. Just nu behandlas flera frågor som kan ha betydelse för Åland. Här är några av frågorna som Julia Lindholm lyfter fram lite extra:
Fartygens koldioxidutsläpp:
Förra året presenterades ett förslag om hur företag själva ska övervaka, rapportera och verifiera koldioxidutsläpp från sina fartyg som rör sig mellan hamnar inom EU. Genom självreglering tänker man sig att företagen ska välja de mest energieffektiva och billigaste fartygen och på så sätt sätta press på branschen. Ålands ståndpunkt är att rapporteringsbiten är problematisk, man anser att endast de stora aktörerna gynnas av systemet. Roger Nordlund är ansvarig minister.
Avfallspaket:
Målet med förslaget från kommissionen är att 70 procent av allt kommunalt avfall ska återvinnas år 2030. Landskapsregeringen vill att avfall med höga halter av skadliga ämnen inte ska återvinnas, utan istället tas ur kretsloppet. Många medlemsländer anser att målen är omöjliga att uppnå. Åland avvaktar och ser vad den nya EU-kommissionen kommer fram till i sitt handlingsprogram. Carina Aaltonen är ansvarig minister.
GMO-grödor:
Förslaget lyder att alla GMO-grödor ska godkännas centralt av EU:s livsmedelsmyndighet EFSA samtidigt som länderna kan införa nationella förbud. Varje nytt fall ska prövas individuellt från gång till gång. Samtidigt pågår en parallell diskussion om GMO i och med frihandelsavtalet med USA. Den åländska förvaltningen anser att förslaget är acceptabelt, även om man gärna hade sett flera förbud. Fredrik Karlström är ansvarig minister.
Kontrollförordningen:
Det här är en sak som påverkar Åland väldigt konkret, enligt Lindholm. Det handlar om hur man kan kontrollera djurhälsa, växtförökningsmaterial och växtskadegörare – sådant som ligger inom ÅMHM:s arbetsområde. Just nu ses avgifterna för kontrollförordningen över. Förslaget är att man tar ut en avgift för kontrollen som ska täcka 100 procent av kostnaderna, men småföretag ska undantas från avgiften. På Åland är en majoritet av de berörda företagen av modell mindre, vilket har skapat frågor om hur Åland ska efterleva regeln om den blir verklighet. Det finns också frågetecken kring vem som ska utföra kontrollerna – bara veterinärer eller också andra tjänstemän. Carina Aaltonen är ansvarig minister.
Utsläppsrätter:
I dag finns det för många utsläppsrätter på marknaden, och för liten efterfråga. Förslaget är att man ska ta bort 900 miljoner utsläppsrätter från marknaden till år 2020, med förhoppningen att de då ska bli dyrare och mer effektiva. Just nu följer Åland med och ser vad som händer, det är oklart var ansvariga minister Veronica Thörnroos står i frågan eftersom hon är sjukskriven.

Minna Wallén-Widung