DELA

Gästhemsägare fick sitt bidrag

Meridiana Eko Ab beviljades nationellt investeringsstöd av landskapsregeringen under torsdagens plenum.
År 2008 drog landskapsregeringen tillbaka ett stöd på drygt 7.800 euro som bolaget fått för Hasslebo gästhem på Kumlinge. Man motiverade sitt beslut med att företagarna själva bodde i gästhemmet.
Ägarna Thorsten Krüger och Kora Klapp förnekade det och svarade att deras privata bostad är i den lillstuga som finns i anknytning till gästhemmet. De vände sig till Högsta förvaltningsdomstolen som gav Meridiana Eko ab rätt att få bidraget.
Nu har landskapsregeringen antecknat HFD:s dom till kännedom och betalat ut bidraget. (ns)