DELA

”Går inte utlokalisera verksamhet”

Att flytta en del av landskapsregeringens verksamhet utanför Mariehamn går inte.
Det konstaterade lantrådet Roger Nordlund (c) i sitt sista budgetanförande som lantråd.
– Trots goda politiska ambitioner har det visat sig omöjligt när man kommit ner till konkreta situationen och människorna.
Han har nu kommit fram till att det bästa sättet att skapa och behålla offentliga arbetsplatser i glesbygden är att se till att det existerar ett bra landskapsandelssystem som ger kommunerna möjlighet behålla dagens verksamhet och funktioner.
– Allt annat verkar vara något som man talar om i valtider, men sedan inte blir av. Men det finns vissa möjligheter till utlokalisering när det gäller nya verksamheter.

Uppgivet
Barbro Sundback (s) tyckte att lantrådets ”testamente” inför den kommande regeringsbildningen verkade något uppgivet och defensivt.
– Jag är mest förvånad att centerns ordförande konstaterar att en utlokalisering av landskapets förvaltning är omöjlig. Det går på andra ställen, varför inte på Åland? Men det är klart, om man bara lyssnar till personalen så vill den inte.
– Om Barbro Sundbacks linje skulle gälla, att gå ner till tre eller fem kommuner, då skulle vi se en fantastisk centralisering som skulle utarma glesbygden och skärgården, replikerade lantrådet.

Tehy blir dyrt
Roger Nordlund skönjer svårare tider vid horisonten och menar att gränsen nu är nådd för den offentliga sektorns tillväxt.
– Nu börjar det kännas att vi ligger på en nivå där balansen offentlig sektor och privat näringsliv inte kan förskjutas mycket längre. Det blir mer problematiskt de kommande åren med den kostnadsutveckling vi har. Konflikten med Tehy blir kostsam för Finland och avspeglas i landskapets budget eftersom våra avtal följa riksnivån, plus lite till.
– Lantrådet gör det lätt för sig, centern har skapat den offentliga sektor vi har idag, men aldrig lyckats göra några större strukturförändringar. Jag skulle gärna se i hans testamente några konkreta förslag hur man skall strukturera om, och inte skylla på sjuksköterskorna för att de vill ha vettiga löner, replikerade Barbro Sundback.

Skära i budgeten
– Barbro Sundback har en ful debatteknik. Vi är beredda att ge de resurserna sade jag, men hela budgetkakan växer, och då måste vi sätta ner foten någonstans och skära i budgetkakan.
Avgående lantrådet Roger Nordlund vill också att man framöver diskurerar hur man skall skapa de ekonomiska resurserna.

Steg tillbaka
– Klumpsummesystemet är tryggt, men ger inget incitament att skapa mer resurser till samhället. När jag började i landskapsregeringen var det en självklarhet att ta över beskattningen. Vi hade inget annat i våra hjärnor. I dag har vi en parlamentarisk kommitté som skall utreda, men mentalt i min kropp har man tagit ett steg tillbaka.
Konkurrensen om arbetskraften, hävdandet av självstyrelsen i EU och försvaret av Ålands penningautomatförening, var andra saker Roger Nordlund tog upp i sitt anförande, som inledde hela budgetdebatten. (uw)