DELA

Gamla Marsundsbron ger huvudbry

Den gamla Marsundsbron är en säkerhetsrisk. Det säger lagtingsledamoten Brage Eklund (ÅF) och undrar när den ska rivas.
ÅMHM har inga uppgifter om rivningstillstånd för den gamla bron, men enligt en utsaga från 2006 måste bron vara riven senast 2008.
Den står kvar ännu, pengarna tog slut.
När den nya Marsundsbron mellan Hammarland och Eckerö stod färdig år 2000 var planen att riva den gamla som stod färdig 1959. Men ännu står den kvar.
Lagtingsledamoten Brage Eklund (ÅF) har vid flera tillfällen lyft fram säkerhetsrisken med att ha bron kvar. Han befarar också att om man bygger en ny Vårdöbro står den gamla kvar på samma sätt som i Marsundet. Senast under måndagens lagtingsplenum under debatten om Vårdöbron påminde Eklund om att den gamla Marsundsbron som står kvar bredvid den nya.
– Marsundsbron står som ett monument över dålig planering, sade han då.
Till Nya Åland säger Brage Eklund att rivningen av den gamla bron ingick i anbudet för en ny bro.
– Men det blev så dyrt så man godtog inte anbudet.
Den gamla bron är en säkerhetsrisk och Brage Eklund undrar vem som är ansvarig om något händer.
– Förra veckan pratade jag med en båtförare som sade att den gamla bropelaren i vattnet är en fara eftersom den inte är upplyst. Om det handlade om en privat aktör skulle det redan ha blivit dryga böter och ålägganden, men nu är det landskapets.
Bron är skyltad med varningar och att man beträder den på egen risk.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds