DELA

Fyra vill styra Kumlinge

Fyra personer har sökt tjänsten som kommundirektör i Kumlinge efter Jim Eriksson som snart lämnar tjänsten för att bli förbundsdirektör för De gamlas hem.
De sökande är Christian Dreyer, fil.kand från Kumlinge, Mikael Granholm, politices magister från Åbo, Erkki Santamala, politices magister från Lumparland och Timo Forsten, politices doktor från Björneborg.
– I nuläget tror vi att det bland de sökande finns en lämplig kandidat, men vi ska genomföra intervjuer och kolla referenser innan vi vet säkert. I nuläget ser det ut som om vi kommer att intervjua tre av de sökande. Vi har valt ut dem utgående från de erfarenheter och meriter vi efterlyste i annonseringen för tjänsten, säger Jim Eriksson.
Intervjuerna genomförs om ungefär två veckor.
– Rekryteringsgruppen kan i bästa fall föreslå en kandidat åt kommunstyrelsen i början av november och kommunstyrelsen kan i sin tur föreslå en kandidat åt kommunfullmäktige så att fullmäktige kan avgöra frågan i mitten av november, säger Eriksson. (ml)