DELA

Framåt för Solbergsrondellen

Besväret mot Jomalas detaljplan för Kalmarnäskorsningen har dragits tillbaka.
Det betyder att landskapet snart kan planera Solbergsrondellen.
Rondellen mellan Lemlandsvägen, Kalmarnäs och Solberget i Jomala har hittills legat på is eftersom en fastighetsägare besvärat sig mot den kommunala detaljplan som först måste klubbas innan planeringen av själva rondellen kan ta vid.
Jomala kommun och fastighetsägaren har ingått ett avtal med följden att besväret har dragits tillbaka mot att kommunen i stället lovar att vid behov åtgärda eventuella olägenheter som kan uppstå i och med den ändrade vägdragningen.
Det handlar bland annat om att bygga en trappa i sluttningen till Smultrongränd och förhindra vattenrinning till den privata tomten. Dessutom kompenseras fastighetsägaren med tomtmark från kommunens vägområde.
För att detaljplanen efter flera år och många turer skall kunna godkännas krävs nu bara en formell avslutning av ärendet från högsta förvaltningsdomstolen. Enligt HFD tas det beslutet i början av maj.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen