DELA

Förvara inte kontanter i företagslokalen

Lämna kassalådan tom och öppen, lämna inte bärbara datorer framme och förvara inte kontanter i lokalerna. Det är Ålands Polismyndighets tips till företag och organisationer för att minimera skadorna vid eventuella inbrott.
Polisen konstaterar att det periodvis sker inbrott riktade speciellt mot företag och organisationer, och att dessa ofta förvarat kontanter i företagslokalerna. Genom att inte förvara kontanter eller andra begärliga och lätta saker som bärbara datorer framme minimerar man skadorna vid inbrott,och i förlängningen kan det också leda till att inbrotten minskar.
Alarm är det också viktigt att ha i företagslokalen, och gärna också kameraövervakning eftersom det är ett effektivt sätt att hjälpa polisen i utredningen.
Polisen tipsar om att skaffa bra kameraövervakningsutrustning, och att tänka på placeringen. Man borde också kontrollera kvaliteten på övervakningsfilmen då och då eftrsom inspelningskvaliteten försämras efter långvarig användning. (as).