DELA

Fortsatt rättstvist om Harberg-testamentet

Tvisten om Ebba och Justus Harbergs testamente fortsätter. I går samlades drygt tio syskonbarn i tingsrätten för förhandlingar om testamentets giltighet.
Nu är fokus på hur testamentet delgavs släktingarna.
Tre av Ebba Harbergs syskonbarn hävdade att de inte förstod att det fanns alternativ till att godkänna testamentet så som det var när de fick hem testamentshandlingarna och kallelse till bouppteckning. Det ska finnas ett alternativ att välja att inte godkänna testamentet också. Det fanns inte i handlingarna. Enligt testamentet går huvuddelen av kvarlåtenskapen till Ålands sjöfartsmuseum.
Syskonbarnens ombud Jorunn Skogberg förklarade att det är helt klart att juristen och boupptecknaren Ken Lindberg visste om att det fanns ett formfel i testamentet när han skickade ut delgivningarna till släktingarna. Men han undanhöll informationen vilket ledde till att åtminstone tre av syskonbarnen undertecknade testamentshandlingarna i god tro.
– Svaren de fick när de förstod att något var oklart var att det som pågår i kulisserna behöver de inte bry sig om.
Man ifrågasätter åter hur testamentet tillkom eftersom Skogberg påpekar att det inte finns något som tyder på att paret Harberg skulle gett Ken Lindberg i uppdrag att upprätta ett testamente. Både Ebba och Justus Harberg var i så dåligt skick att de inte kunde göra upp ett testamente menar syskonbarnen.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds