DELA

Fortsatt dystert på arbetsmarknaden

Arbetslöshetsgraden är fortfarande högre än för ett år sedan. Totalt söker 932 personer jobb.
Ålands statistik- och utredningsbyrå har sammanställt siffrorna för arbetslöshetssituationen för februari månad. Den totala arbetslöshetsgraden, vilket inkluderar 45 personer i sysselsättningsåtgärder, uppgick till 3,8 procent. Siffran är något högre för de åländska männen, 4,2 procent, jämfört med kvinnorna, 3,3 procent.
– Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (9,4 procent) var 2,8 procentenheter högre än i februari i fjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (3,0 procent) var 0,8 procentenheter högre i februari i år jämfört med februari i fjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 53 personer till 109 jämfört med februari ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften, skriver Åsub i sin rapport.

Flest i Eckerö
I Mariehamn blir de arbetslösa fler. Nu är den uppe i 4,2 procent jämfört med fjolårets 2,9 procent. På landsbygden var siffran 3,0 procent mot 2,0 procent i februari i fjol och i skärgården 2,9 procent mot 1,9 procent.
– Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i februari högst i Eckerö med 4,6 procent och lägst i Föglö med 1,8 procent.
Samtidigt konstaterar Åsub att de lediga platserna minskar. Förra månaden fanns 267 lediga jobb utannonserade vilket är 87 platser mindre än samma månad förra året.
– Av de lediga platserna är dessutom en stor del sommarvikariat, 147 stycken.
De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 55,7 procent i februari i år, vilket var hela 44,8 procentenheter lägre än i februari i fjol. Det totala antalet arbetssökande 932 personer, vilket är 163 personer mer än förra året.
– Under februari månad tillsattes 142 stycken lediga platser, vilket är 56 platser mindre än under februari ifjol.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax