DELA

Första hjälpgrupper stärker sitt samarbete

Mariehamns och Jomalas avdelning inom Röda Korset förstärker sitt samarbete kring en gemensam första hjälpgrupp.
Samtidigt välkomnar man nya medlemmar från de två kommunerna.
– Första hjälparbetet blir effektivare och billigare då det utförs i en större enhet istället för att det finns många små grupper som arbetar var för sig. Röda Kors-avdelningsstyrelserna i Mariehamn och Jomala är övertygade om att det är bättre att bygga en större och starkare enhet istället för två mindre och svagare, skriver Josefine Egenfelt, verksamhetsledare för Mariehamns Röda Korsavdelning i ett pressmeddelande.
Samarbetet innebär att Mariehamns och Jomalas gemensamma första hjälpgrupp samarbetar kontinuerligt både ekonomiskt och genom att båda avdelningarnas lokaler utnyttjas för första hjälpgruppens verksamhet. Medlemmar från både Jomala och Mariehamns avdelningar har rätt att delta i det arbete som första hjälpgruppen utför.
Första hjälpgruppen deltar vid utryckningar tillsammans med Jomalas frivilliga brandkår och frivilliga räddningstjänsten samt vid dejoureringar, till exempel vid större evenemang och idrottstävlingar.
Är någon intresserad av att gå med i första hjälpgruppen kan man kontakta gruppledaren för Jomalas första hjälpgrupp Lasse Heinonen, tel. 0457 313 50 70. (ml)