DELA

Församling föreslår sammangående

En gemensam församling för norra Åland.
Det förslaget från Finström-Geta ska församlingarna diskutera med biskop Björn Vikström.
Initiativet från ett enigt kyrkofullmäktige i Finström-Geta har lämnats till domkapitlet.
Förslaget är att Finström-Geta, Sund-Vårdö, Saltvik och Brändö-Kumlinge församlingar går ihop.
Samgåendet skulle stärka församlingarna på personalnivå, tror säger Finström-Getas kyrkoherde Jon Lindeman..
– Nu behövs det så väldigt litet för att det ska bli problem i en församling där det bara finns en person som ska sköta en uppgift. Det blir så bräckligt. Det skulle fungera bättre med en större församling där flera anställda känner till rutinerna.
Ett annat argument för sammanslagning är att allt fler medlemmar rör sig över församlingsgränserna.
– Folk sjunger i körer i andra församlingar, konfirmander går på kurser i andra församlingar. Samma sak är det med gudstjänster. Den praktiska verksamheten blir mer och mer gränsöverskridande. Det här handlar inte bara om ekonomi utan att möta medlemmarna bättre.
Å andra sidan skulle det kunna ta längre tid att få igenom initiativ inom en större församling, säger Lindeman.
Den 29 oktober kommer biskop Björn Vikström till Åland och träffar representanter för de berörda församlingarna. Efter den träffen avgör domkapitlet om man går vidare med ärendet.

Patrik Dahlblom