DELA

Föreningar och inflyttare möttes

– Jag har börjat sticka en halsduk men skulle gärna lära mig göra sockor, så Ålands Slöjd & Konsthantverk är en intressant förening för mig, säger fembarnsmamman Lourdes Strandell, som på bilden flankeras av Jelliffe Fajardo och Jenny Anne Gustafsson.
Marthorna intresserar dem alla tre.
Filippinska Lourdes har bott på Åland i tre år. Hon och ett 60-tal andra inflyttare mötte på onsdagen föreningsfolk från fjorton olika föreningar i Medis stora sal. Tanken var att inflyttarna ska få praktisera sina svenskakunskaper och informeras om föreningslivet samtidigt som föreningarna fick möjlighet att värva nya medlemmar.
– Det har ju börjat talas mer och mer om att föreningslivet är en bra arena för att integrera inflyttare, och eftersom Medis är en träffpunkt för många inflyttare genom svenskaundervisningen så beslöt vi att göra något åt saken. Det är ju en helt annan sak att verkligen träffa deM som är aktiva i föreningarna än att en lärare ger informationen i klassrummet, säger biträdande rektor Ann Westerlund.
Inför temadagen har inflyttarna förberett frågor tillsammans med sina lärare, som också har informerat om hur föreningarna fungerar.
– Det här väckte väldigt stort intresse hos våra studerande. Här på Medis träffar de ju annars mest andra inflyttare förutom oss lärare.
Inbjudan skickades ut till ett 100-tal föreningar, varav fjorton nappade. Mötet skedde genom att grupper om fyra-fem inflyttare fick träffa varje förening tio minuter, och under den tiden hade föreningarna alla möjligheter att marknadsföra sig.
– Med det här upplägget är fjorton föreningar riktigt lagom, fler hade inte fått rum. Vi är glada att det är så bra bredd på dem som är med, det är allt från idrottsföreningar via konsthantverksföreningar till Marthorna och Folkhälsan, säger Ann.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist