DELA

Fondsparande mycket mera lönsamt än räntesparande

Lönar det sig att pensionsspara på frivillig väg? Vad kan man själv göra för att få pengarna att förmera sig?
Nya Åland har följt upp en persons pensionssparande under 13 år.
Banker och försäkringsbolag har under de senaste åren slagit på trumman titt och tätt: När du går i pension får du ut kanske bara halva den summa som du nu får i lön och därför är det dags att börja spara i en frivillig pensionsförsäkring.
Många har därför tecknat frivilliga pensionförsäkringar. I de flesta fall överförs den summa man har valt att spara från lönekontot varje månad – och så tänker man inte mera på saken.
Åren går, och plötsligt kommer man på att ta reda på om pengarna förmerar sig eller inte.


Inte upplyftande
Så gick det för en kvinna vars pensionsförsäkring Nya Åland följt upp. Resultatet var inte alltför upplyftande, visade det sig – och det berodde till stor del på hennes eget ointresse.
För 13 år sedan beslöt kvinnan att sätta in 50 euro per månad i en privat pensionsförsäkring i Andelsbanken.
Hon var en ovan och försiktig placerare och valde därför ränteavkastning för hela placeringen. Först efter ett tiotal år kom hon sig för med att ta reda på hur sparandet hade utvecklats. Eftersom det inte gått så bra höjde hon det månatliga beloppet till 140 euro men tänkte inte på att placera om pengarna till fonder för att försöka få större avkastning.
Först när hon för ett par år sedan besökte bankrådgivaren i ett annat ärende frågade hon om pensionsförsäkringen. Då fick hon rådet att placera halva sparandet i fonder – och efter det har summan växt rejält, trots att hon valde relativt säkra fonder med medelstor risk och lägre avkastning än högriskfonder. Avkastningen på fondsparandet var mer än dubbel jämfört med ränteavkastningen under 2010.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre