DELA

Flera hundra skrev på för jämställda löner

En namnlista med 415 namnunderskrifter överlämnades i tisdags av vårdfacket Tehy till lantrådet Camilla Gunell.
– Vi kräver att vårdpersonalen ska få högre löner eftersom de i dag är underbetalda, säger Tehys organisationssekreterare Sara Karlman.
Det var under tisdagens seminarium om jämställda löner som namnlistan överlämnades. Kravet är entydigt – de vårdanställda måste få högre löner.
– Det finns över 400 anställda vid ÅHS som anser att deras löner inte motsvarar utbildningen de har, svårighetsgraden på arbetsuppgifterna och ansvaret som är väldigt, väldigt stort inom vården, säger organisationssekreterare Sara Karlman.
Hon tycker att det är positivt att landskapsregeringen nu i veckan arrangerade seminariet som en kick off för arbetet med jämställda löner.
– Jag tycker att det är bra att de som gick på seminariet fick information om hur viktigt det är att se till att lönerna blir jämställda. Men man måste komma i håg att det här seminariet bara är en upptakt till en process. Själva arbetet med en lönekartläggning har inte kommit i gång. Det har funnits ett lagförslag om en lönekartläggning sedan 2005, och ändå har arbetet inte påbörjats inom landskapsförvaltningen.
Som Nya Åland rapporterade redan i slutet av augusti, ser Karlman flera alternativa vägar för Tehy att gå när det gäller att sätta press på landskapet. Bland annat kan man vända sig till EU-kommissionen, justitiekanslern eller till och med domstol för att få klarhet i vad som gäller.
Men ännu har Tehy inte vidtagit några sådana åtgärder.
– Fast jag tror på sikt att det skulle vara bra för alla få besked från olika instanser om vad som förväntas av en arbetsgivare, vad som förväntas av myndigheter när det gäller att uppnå lönejämställdhet.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung