DELA

Finström fick nej efter 19 månader

FINSTRÖM. Med målet att balansera upp ekonomin på lång sikt ansökte Finströms kommun om understöd från landskapsregeringen.
Efter 19 månader fick man svar – via media.
Förra veckan kom landskapsregeringens beslut på Finströms kommuns anhållan om särskilt understöd. Nya Åland skrev om beslutet i en notis.
Den vägen, och senare via landskapsregeringens hemsida, fick kommunstyrelsen ta del av beslutet. Några dokument har inte skickats till dem.
– I samband med att man fick möjlighet att söka om understöd gjorde vi en balanserings- och åtgärdsplan som vi skickade in till landskapsregeringen. Vi anhöll om 600.000 euro per år i fyra år. Tanken var att vi skulle göra en del inbesparingar och landskapet skulle ge ett visst understöd, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund (C).

Väntat länge
Svaret dröjde hela 19 månader. Och det var ett blankt nej med följande motivering:
”Enligt landskapsregeringens bedömning förutsätter den åtgärdsplan som Finströms kommun godkänt och lämnat in ett oskäligt stort särskilt understöd i förhållande till kommunens egna saneringsåtgärder. Utgående från osäkerheten i de utredningar och överväganden som ingår i åtgärdsplanen samt de åtgärder som Finströms kommun redan vidtagit eller fattat beslut om anser dessutom landskapsregeringen att det inte går att påvisa att kommunens ekonomi balanseras”
– Om de har väntat så länge med svaret kunde de ha väntat en vecka till och haft bokslutet för 2009 som grund. Där skulle de sett att vi gjort insbesparingar på 700.00 euro på ett år, säger Höglund.

Inga kriterier
Kommunstyrelsen är inte nöjd med det nekande svaret vilket man markerar i sitt protokoll. Något besvär ska man dock inte lämna in.
– Man kan förstå ett nej, men man vill ha en förklaring. När ansökan gjordes fanns inga färdiga mallar eller instruktioner, utan kanslipersonalen sökte runt på nätet för att se hur andra gjort. Vad jag vet finns inga kriterier i dag heller, säger Höglund.
Från en ansökan på totalt 2,4 miljoner euro till noll euro i understöd tycker han också är märkligt.
– ”Oskäligt stöd” stod det i motiveringen. Min uppfattning är att om man söker bidrag och givaren tycker summan är för hög, borde man ändå i alla fall bevilja något och mötas på vägen, säger Roger Höglund.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax