DELA

Finansutskottet vill banta tunnelanslag

Markundersökningarna kommer inte att genomföras under 2010. Därför borde anslagen för att utreda en tunnel till Föglö minskas med 800.000 euro.
Det anser finansutskottet.
I flera veckor har lagtingets finansutskott arbetat med landskapsregeringens förslag till nästa års budget. I går blev betänkandet offentligt.
Finansutskottet bjuder på få överraskningar. Den största förändringen är att anslaget till en tunnelutredning bantas ner från 900.000 euro till 100.000. Utskottet erfar nämligen att de planerade undersökningarna inte kommer att kunna genomföras nästa år. Arbetet med att få fram de tillstånd som krävs för undersökningarna ska dock fortsätta, anser man.
Utskottet uppmanar landskapsregeringen att återkomma till tunneln i ett meddelande till lagtinget om skärgårdstrafiken. Beslutet om minskade anslag understöds av ordföranden Torbjörn Eliasson (C), Raija-Liisa Eklöw (Lib) samt Camilla Gunell (S).
Men alla är inte eniga om att det är rätt väg att gå. Fredrik Karlström (Ob) och Torsten Sundblom (Lib) har lämnat varsin reservation till betänkandet. De tror att arbetet kommer att tappa drivkraft och fart om pengarna inte finns reserverade i budgeten och om det inte klart framgår när man ska återinföra anslagen.


Två veckors lön
Förslaget att minska löneutgifterna så att det motsvarar två veckolöner för all personal ska i första hand ske genom frivilliga åtgärder, konstaterar utskottet. Men om man inte kan spara på annat sätt kan permittering användas som en sista utväg.
Utskottet betonar här vikten av att ingen arbetstagare ska drabbas dubbelt: ”Den som går med på olika arrangemang som innebär en minskning av löneutgiften motsvarande två veckor ska inte därefter under budgetåret 2010 kunna bli permitterad”.
När det gäller den historiskt låga skattegottgörelsen uppmanar utskottet landskapsregeringen att analysera orsakerna till nedgången och presentera resultatet i samband med en tilläggsbudget. Det går inte säga när budgeten åter kommer att vara i balans, enligt utskottet. Målet borde dock vara senast år 2012.


Vill ha fjärde våning
Både Camilla Gunell och Fredrik Karlström har vardera lämnat in flera reservationer. De motsätter sig båda finansutskottets skrivning som rör ombyggnaden av Självstyrelsegården. Även om personalstyrkan minskar framöver borde en fjärde våning byggas för att uppfylla utrymmesbehoven, är deras åsikt.
Likaså är de eniga om att de tolv vårdplatserna vid Gullåsens avdelning Övergårds på Grelsby sjukhus ska finnas kvar under 2010, tills dess att det nya psykiatribygget och Trobergshemmet i Mariehamn står klara.


Naturbruksskolan
Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i ”kommande budgetar återkomma till lagtinget avseende vad som ska göras med Naturbruksskolans lokaliteter samt med fastigheten Jomala gård”.
Utskottet, minus Fredrik Karlström, stöder landskapsregeringens förslag att det allmänna avdraget i kommunalbeskattningen ska avskaffas.


Ingen Jomalagolf
De finansmotioner – som oppositionen till största delen står bakom – föreslås förkastas. Det gäller till exempel Socialdemokraternas förslag om en golfbana på Jomala gårds marker. Motiveringen är att det redan planeras en högkvalitativ bana på Stornäset i Kastelholm.
Landskapsregeringens budgetförslag uppgår till 310.239.000 euro. Efter utskottets ändringsförslag landar budgeten på 773.000 euro mindre. Debatt om betänkandet blir det i dag och i morgon med start klockan 9.30. På måndag klubbas budgeten.
Mer i fredagens tidning.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax